Logg inn: miljøregler.no
Sara Kongsvinger

Tomt renset for forurensing

På oppdrag for Norsk Gjenvinning Miljøeiendommer AS har Bergfald Miljørådgivere nylig arbeidet på en tomt i Kongsvinger.

Der ble det foretatt en kartlegging av grunnforurensingen. De forurensede massene, som ble avdekket på et begrenset område, ble fjernet og sendt til et godkjent avfallsmottak. Sluttrapporten er godkjent av kommunen og saken er nå avsluttet.

Vi takker Norsk Gjenvinning for godt samarbeid og gleder oss over feltarbeid uansett vær!