Logg inn: miljøregler.no
Kebony Giftfri Terrasse

Slik får du en miljøvennlig og trygg terrasse

Alt tradisjonelt impregnert eller oljeinnsatt trevirke på markedet inneholder en viss mengde giftstoffer og tungmetaller, spesielt kobber. Dette er stoffer som er skadelige for vannlevende organismer i bakken, og når stoffene lekker ut fra utendørsmaterialer over mange år vil det påvirke miljøet i jorda under en impregnert terrasse.

Det finnes miljøvennlige alternativ. Kebony blir produsert ved å sette inn bartreverk med en miljøvennlig bioalkohol av resirkulerte sukker- og maisprodukter. Et tremateriale behandlet av Kebony inneholder ingenting skadelig utover det som er i treverket naturlig.

I denne artikkelen forklarer seniorrådgiver Christian Rostock i Bergfald Miljørådgivere hvorfor Kebony er et godt miljøvennlig valg dersom du ønsker en giftfri, vedlikeholdsfri og trygg terrasse for hele familien:

http://kebony.com/no/blog/slik-velger-du-impregnert-terrasse/