Logg inn: miljøregler.no
Ulrik Portrett 2

REE-teknologi som sommerjobb

Ulrik Cappelen har fått sommerjobb i Bergfald Miljørådgivere. Han skal kartlegge teknologi for videreforedling av sjeldne jordarter. Om lag 80 % av markedet for sjeldne jordarter blir foredlet til metall – via krevende metallurgiske prosesser. Ulrik skal få oversikt over disse prosessene, og sammenlikne forskjellige aktører. Han skal i tillegg finne interessante gjenvinningsteknologier for en del produktnisjer. Ulrik er ferdig med sitt første år ved University of Colorado at Boulder, innen geologi og earth sciences. Bergfald Miljørådgivere har en bred portefølje med oppdrag innen sjeldne jordarter – som er en vekstbransje internasjonalt. Mange av de viktigste nyvinningene innen miljøteknologi og medisinsk teknologi vil komme fra sjeldne jordarter. «Det er spennende å arbeide så nært på en bransje så viktig for det grønne skiftet» forteller Ulrik Cappelen. «Om det er vindmøller eller elektriske biler, mobiltelefoner eller flatskjermer – så trengs disse materialene. Norge har store ressurser – og kanskje kan dette bli en viktig industri for Norge fremover».