Logg inn: miljøregler.no
Johannes Delft

Atferdsdesign er nøkkelen til en vellykket overgang

Hva gjør man for å få folk til å bruke produktene sine lenger? Kjøpe brukt i stedet for nytt? Gjenbruke produktene? Kildesortere?

Alle disse spørsmålene danner nøkkelen til hvordan vi kan få til overgangen til en sirkulær økonomi. En av tilnærmingene som har størst potensialet til å besvare disse spørsmålene er atferdsdesign. Vår medarbeider Johannes Daae presenterte denne koblingen på PLATE konferansen i Delft forrige uke.

Konklusjonen både fra presentasjonen og diskusjonen etterpå var at overgangen til sirkulær økonomi er helt avhengig av at folk endrer sin atferd, og at atferdsdesign er nøkkelen til å gjøre dette vellykket.