Logg inn: miljøregler.no
InnovasjonNorge Visit REEtec

Anita Krohn Traaseth besøker REEtec

Ledergruppen i Innovasjon Norge, med administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i spissen, besøkte i dag REEtecs pilothall i Porsgrunn. REEtec produserer sjeldne jordarter, en gruppe metaller som brukes i avansert teknologi som mobiler, elbiler, vindmøller og lasere. Disse stoffene kommer i dag fra Kina, hvor produksjonen skaper store miljøskader. REEtec har derimot utviklet en teknologi som er rask, rimelig og uten miljøskade. REEtec ser for seg en betydelig utvidelse i årene fremover, hvor det europeiske markedet kan forsynes fra Norge. Etableringen av denne produksjonen gir også en rekke muligheter for knoppskyting. Innovasjon Norge har støttet utviklingen av REEtec, og ser stort potensiale i denne teknologien. Bergfald Miljørådgivere bistår REEtec både på miljøsiden og i forretningsutviklingen.