Logg inn: miljøregler.no
Fireplace 363123 1920

Brennhet forskning

Gamle vedovner er en betydelig kilde til luftforurensing i Norge. Ny ovnsdesign kan gi mye lavere utslipp av svevestøv og samtidig utnytte varmen i veden på en bedre måte.

Medarbeider i Bergfald Miljørådgivere, dr. Johannes Daae, deltar i forskningsprosjektet TheONE sammen med SINTEF, Dovre AS, Jøtul AS, Norsk Kleber AS og Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for produktdesign ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Dr. Johannes Daae, økodesigner i Bergfald Miljørådgivere

Målet er å snu den konvensjonelle designprosessen fra en utenfra (ytre design med lav operativ funksjon) -og-inn (brennkammer med viktig operativ funksjon knyttet til utslipp og virkningsgrad) til en mer innenfra-og-ut prosess. Ved å invertere til designprosessen og ha som utgangpunkt et fungerende brennkammer, vil produsentene langt enklere/raskere/rimeligere kunne utvikle nye vedovnsmodeller med lave utslipp og høy virkningsgrad.

Daae er utdannet produktdesigner fra HIØ og NTNU, og har en mastergrad i Interaksjonsdesign fra TUDelft i Nederland. I 2014 fullførte han en doktorgrad innen temaet «Design for bærekraftig adferd», som i korte trekk handler om hvordan man kan designe produkter slik at de blir brukt på den mest bærekraftige måten. I løpet av doktorgraden gjennomførte han et prosjekt sammen med SINTEF og Jøtul, for å forbedre forbrenningen og brukeropplevelsen av vedovner, gjennom bedre design av luftjusteringene på ovnen.

Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), finansiert av Norges Forskningsråd under ENERGIX-programmet. Formålet med IPN-prosjekter er å utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.